Schemat ciepłowniczy

System ciepłowniczy – to sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła.


System składa się ze źródła (miejsca, w którym produkowane jest ciepło, w Warszawie są to elektrociepłownie i ciepłownie należące do Vattenfall Heat Poland), z którego ciepło przekazywane jest do sieci ciepłowniczej (w Warszawie należącej do Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej). Następnie przyłączem (odcinek sieci ciepłowniczej), ciepło dostaje się do węzła cieplnego, gdzie ciepła woda doprowadzana jest do instalacji grzewczej budynku. Głównym elementem węzła cieplnego jest wymiennik ciepła, który odpowiada za ten proces. Ostatnią częścią systemu ciepłowniczego jest licznik ciepła. Na podstawie jego wskazań określane jest zużycie ciepła sieciowego.
 

Ilustracja
 

Kliknij aby powiększyć.