Jak ustalana jest cena ciepła?

Na koszt ogrzewania budynku zasilanego z warszawskiego systemu ciepłowniczego wpływają dwa podstawowe czynniki:

  1. koszt wyprodukowania ciepła ustalany przez producenta (w Warszawie jest to Vattenfall Heat Poland)
  2. opłaty za dostawy ciepła pobierane przez dystrybutora (w Warszawie jest to Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej)

 Ilustracja

Produkcją warszawskiego ciepła sieciowego zajmuje się Vattenfall Heat Poland. Należące do firmy nowoczesne elektrociepłownie wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i cieplną w tzw. kogeneracji. Pozwala to na zaoszczędzenie ok. 30% paliwa w stosunku do rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Dostawą ciepła do naszych domów, mieszkań, apartamentów i innych budynków w Warszawie, w tym do dwóch nowych inwestycji mieszkaniowych sPlace Park i Mozaika Mokotów, zajmuje się Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Niski koszt zakupu ciepła ze SPEC wynika z właściwego zarządzania systemem ciepłowniczym i jego stałą, sukcesywną modernizacją. Nowoczesne, bardziej energooszczędne technologie minimalizują ryzyko awarii oraz pozwalają na wydajne wykorzystanie ciepła, co, poza wymiernymi korzyściami finansowymi, przynosi pozytywne efekty ekologiczne.

Ceny ciepła w Polsce podlegają regulacji przez Urząd Regulacji Energetyki. URE w regulowaniu stawek za ciepło kieruje się wytycznymi ustawowymi. Ceny ciepła sieciowego nie są identyczne w całej Polsce. Każdy producent i dystrybutor ustala stawki indywidualne i przedstawia je URE, a URE rozpatruje zasadność ewentualnych podwyżek równoważąc potrzeby odbiorców ciepła, jego producentów i dystrybutorów.

Ciepło pozyskiwane z warszawskiej sieci ciepłowniczej jest tańsze od ogrzewania gazem o ok. 30%, a w przypadku oleju opałowego o ok. 47%. Aktualne ceny znajdują się na stronie dostawcy.

Za dostarczone ciepło płacimy administracji budynku, która rozlicza się z dystrybutorem co miesiąc.